Bước theo Thánh Giuse

Bước theo Thánh Giuse

Bước theo Thánh Giuse *** 1.     Bước theo Thánh Giuse là cả một chuyến đi dài. Chuyến đi dài của tôi là cuộc đời đã 90 năm. Hơn 90 năm tôi bước theo 

Xem tin

Thánh Giuse: Mạnh mẽ và tĩnh lặng

Thánh Giuse: Mạnh mẽ và tĩnh lặng

THÁNH GIUSE: MẠNH MẼ VÀ TĨNH LẶNG WHĐ (22.12.2020) – Sự thánh thiện tuyệt đối trong cuộc đời Thánh Giuse mà chúng ta đánh giá một cách đúng đắn là cao

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.