Một người cha trong bóng tối

Một người cha trong bóng tối

MỘT NGƯỜI CHA TRONG BÓNG TỐI WGPQN (28.04.2021) – Ngày 8 tháng 12 năm 2020, Đức Phanxicô đã khiến thế giới ngạc nhiên một lần nữa khi ra Tông th

Xem tin

Thánh Giuse, Cha nuôi Hài Đồng Giêsu

Thánh Giuse, Cha nuôi Hài Đồng Giêsu

THÁNH GIUSE, CHA NUÔI HÀI ĐỒNG GIÊSU *** Trong chương trình của Thiên Chúa tình thương, thánh Giuse đã được mời gọi trở nên người cha trên trần gian c

Xem tin

Năm Thánh Giuse: Xin ơn hoán cải

Năm Thánh Giuse: Xin ơn hoán cải

NĂM THÁNH GIUSE: XIN ƠN HOÁN CẢI Linh mục Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Rôma, 10.03.2021 WHĐ (10.03.2021) – Mục đích của việc thiết lập năm biệt

Xem tin

Tháng Thánh Giuse trong Năm Thánh Giuse

Tháng Thánh Giuse trong Năm Thánh Giuse

Tháng Thánh Giuse trong Năm Thánh Giuse José Miguel Carrera Người mà chính Thiên Chúa gọi là “cha”, vị thánh đáng kính trong số các thánh. Tháng Thánh

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.