Giuse: Người cha chiêm niệm

Giuse: Người cha chiêm niệm

GIUSE: NGƯỜI CHA CHIÊM NIỆM WHĐ (06.12.2021) – Khi năm biệt kính Thánh Cả Giuse khép lại[1] thì cũng là lúc Giáo Hội Hoàn Vũ đang chìm lắng tron

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý