Năm Thánh Giuse: Xin ơn hoán cải

Năm Thánh Giuse: Xin ơn hoán cải

NĂM THÁNH GIUSE: XIN ƠN HOÁN CẢI Linh mục Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Rôma, 10.03.2021 WHĐ (10.03.2021) – Mục đích của việc thiết lập năm biệt

Xem tin

Tháng Thánh Giuse trong Năm Thánh Giuse

Tháng Thánh Giuse trong Năm Thánh Giuse

Tháng Thánh Giuse trong Năm Thánh Giuse José Miguel Carrera Người mà chính Thiên Chúa gọi là “cha”, vị thánh đáng kính trong số các thánh. Tháng Thánh

Xem tin

Dung mạo Thánh Giuse

Dung mạo Thánh Giuse

DUNG MẠO THÁNH GIUSE WHĐ (27.02.2021) – Nếu được vẽ một bức chân dung về thánh Giuse, tôi xin phác họa chân dung của thánh nhân với ba nét chấm phá đặ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.