Họp mặt Liên Tu sĩ VN tại Rôma

Họp mặt Liên Tu sĩ VN tại Rôma

Họp mặt Liên Tu sĩ VN tại Rôma WHĐ- Trưa 21/10/2018, ngày Khánh nhật Truyền giáo, Liên Tu sĩ Việt Nam tại Rôma đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm học 201

Xem tin

Hội nghị về Âm nhạc tại Rôma

Hội nghị về Âm nhạc tại Rôma

Hội nghị về Âm nhạc tại Rôma WHĐ (11.04.2018) – Từ ngày 13 đến 15-09-2018, tại Roma sẽ diễn ra Hội nghị về Âm nhạc với chủ đề “Giáo Hội và các nhà soạ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý