Phân định về ơn gọi hôn nhân

Phân định về ơn gọi hôn nhân

Phân định về ơn gọi hôn nhân *** Bài viết này như là một chia sẻ về việc phân định ơn gọi đời sống hôn nhân trong tương quan với ơn gọi đời sống độc t

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý