Bà Asia Bibi đã rời Pakistan 

Bà Asia Bibi đã rời Pakistan 

Bà Asia Bibi đã rời Pakistan  *** Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định Asia Bibi đã rời Palistan; có thể hiện đang ở Canada. Bà Asia Bibi là

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý