Đức Maria như một nữ ngôn sứ

Đức Maria như một nữ ngôn sứ

ĐỨC MARIA NHƯ MỘT NỮ NGÔN SỨ WGPNT (22.10.2021) – Có thể nói, chúng ta đã xác định được xuất xứ thần học của thánh mẫu học qua việc chú giải lời

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý