PHƯỚC TUY LỬA MÁU (1)

PHƯỚC TUY LỬA MÁU (1)

Những chiến sĩ vô danh  PHƯỚC TUY LỬA MÁU  1862 – 1962 NIHIL OBSTAT Saigon die 8 – 7 – 1960 Paulus MƯỜI cans – del IMPRIMATUR Saigon die 8 – 7 – 1960

Xem tin

PHƯỚC TUY LỬA MÁU

PHƯỚC TUY LỬA MÁU

Những chiến sĩ vô danh: PHƯỚC TUY LỬA MÁU * 1862 – 1962 Kính thưa quý vị, Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam. Với G

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý