20.12.2022 – Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng

20.12.2022 – Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng

20.12.2022 – Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền G

Xem tin

19.12.2022 – Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng

19.12.2022 – Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng

19.12.2022 – Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng Lời Chúa: Lc 1, 5-25 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.