02.12.2022 – Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

02.12.2022 – Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

02.12.2022 – Thứ Sáu Tuần I Thường Niên Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vu

Xem tin

01.12.2022 – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

01.12.2022 – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

01.12.2022 – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 7, 21.24-27 Khi ấy Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! l

Xem tin

29.11.2022 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

29.11.2022 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

29.11.2022 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Lc 10, 21-24 Khi ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trờ

Xem tin

28.11.2022 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

28.11.2022 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

28.11.2022 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 8, 5-11 Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Th

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.