10.12.2022 – Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng

10.12.2022 – Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng

10.12.2022 – Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 17, 10-13 Khi ấy, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?”

Xem tin

09.12.2022 – Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng

09.12.2022 – Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng

09.12.2022 – Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ

Xem tin

05.12.2022 – Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

05.12.2022 – Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

05.12.2022 – Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.