Hiệp Hành: Cùng đi với Chúa Kitô

Hiệp Hành: Cùng đi với Chúa Kitô

CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN HIỆP HÀNH: CÙNG ĐI VỚI CHÚA KITÔ WGPMT (11.08.2023) – Từ hai năm nay, hiệp hành trở thành thuật ngữ quen thuộc trong giới Công giá

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý