GIÁO XỨ KIM HẢI

GIÁO XỨ KIM HẢI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1961, một cộng đoàn gồm 63 gia đình gốc xứ Kim Côn thuộc giáo phận Hải Phòng, vốn định cư tại làng Long Tân,

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý