Gx. Song Vĩnh: Bế mạc Tuần Đại Phúc

Gx. Song Vĩnh: Bế mạc Tuần Đại Phúc

Gx. Song Vĩnh: Bế mạc Tuần Đại Phúc Tuần Đại Phúc giáo xứ Song Vĩnh- Giáo hạt Long Hương diễn ra từ ngày 07.10.2022 và đã bế mạc lúc 18g00 ngày 13.10.

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý