Gx. Song Vĩnh: Mừng Tết Trung Thu 2023

Gx. Song Vĩnh: Mừng Tết Trung Thu 2023

Gx. Song Vĩnh: Mừng Tết Trung Thu 2023 *** Vào lúc 17g30 ngày 29.9.2023, cộng đoàn giáo xứ Song Vĩnh- Giáo hạt Long Hương đã tổ chức vui Tết trung thu

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý