Gửi vào trong đất

Gửi vào trong đất

GỬI VÀO TRONG ĐẤT Trăm năm nào có gì đâu Có chăng một đám cỏ khâu xanh rì. Con nghe Chúa gọi con đi Hành trang thiên lý có gì mang theo Có chăng một t

Xem tin

Chia tay Tháng Mười

Chia tay Tháng Mười

CHIA TAY THÁNG MƯỜI Mẹ về, nay lại ra đi Lòng con nghe có chút gì nôn nao Hai tay nâng chuỗi Mẹ trao Hết lòng yêu mến con nào dám quên Tâm tư ôm cả nỗ

Xem tin

Tâm tình dâng Mẹ Mân Côi

Tâm tình dâng Mẹ Mân Côi

TÂM TÌNH DÂNG MẸ MÂN CÔI Tháng mười nay đã về rồi. Con ra mừng mẹ dâng lời tụng ca. Năm nay vườn chẳng ra hoa. Nhà thờ chẳng mở cửa ra đón chào. Chuôn

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.