GIÁO XỨ VŨNG TÀU

GIÁO XỨ VŨNG TÀU

  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Giáo xứ Vũng Tàu được các linh mục Thừa Sai người Pháp thành lập. Năm 1865, Cha Errard cũng là cha sở Bà

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.