GIÁO XỨ HÒA LÂM

GIÁO XỨ HÒA LÂM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Vào năm 1984, một số giáo dân di cư từ miền Trung vào lập nghiệp tại xã Bàu Lâm. Với khoảng 200 tín hữu, cộng đo

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.