Ngoại trưởng Toà Thánh thăm Nga

Ngoại trưởng Toà Thánh thăm Nga

Ngoại trưởng Toà Thánh thăm Nga Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh thăm Nga từ ngày 08 đến 10/11. Chương trình viếng thă

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý