Hiệp thông cầu nguyện

Hiệp thông cầu nguyện

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN   WGPKT (07.09.2023) – Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Giáo phận

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý