Chứng từ sống động

Chứng từ sống động

CHỨNG TỪ SỐNG ĐỘNG WHĐ (15.01.2022) – Sơ Marije Kaleta, người đã truyền cảm hứng cho Đức Thánh Cha Phanxicô bằng đức tin can đảm trong giai đoạn

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý