Bình an của Chúa

THÁNH LỄ TÂN NIÊN St 11:1-9, Cl 3:12-17, Ga 14:23-27 BÌNH AN CỦA CHÚA 1. Con người đang mất bình an. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, trong cuộc sống hôm

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý