BREAKING NEWS
GMT+2 10:08
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – NĂM A (26/03/2017)
Gio-an đoạn 9, câu 5: “TA LÀ SỰ SÁNG THẾ GIAN”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin giúp chúng con/ biết xây dựng gia đình theo ánh sáng chân lý của Chúa,/ và giúp chúng con vững tin/ để thực hiện những điều Chúa truyền dạy./ Amen.

vietnam pottery,cua sat vung tau

Chia sẻ Tin Mừng