BREAKING NEWS
GMT+2 06:04
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – NĂM A (19/02/2017)
Mat-thêu đoạn 5, câu 48: “CÁC CON HÃY NÊN TRỌN LÀNH NHƯ CHA CÁC CON TRÊN TRỜI LÀ ĐẤNG TRỌN LÀNH”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin thánh hóa gia đình con/ để con biết “đem yêu thương vào nơi oán thù,/ đem thứ tha vào nơi lăng nhục,/ đem an hòa vào nơi tranh chấp,/ đem chân lý vào chốn lỗi lầm”./ Amen.

vietnam pottery,cua sat vung tau

Chia sẻ Tin Mừng