BREAKING NEWS
GMT+2 12:35
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM A (22/01/2017)
Mat-thêu đoạn 4, câu 17: Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng và nói:/ “HÃY HỐI CẢI,/ VÌ NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN ĐẾN”.
Lạy Chúa Giêsu,/ sống giữa một thế giới đầy những sai lầm và giả dối,/ xin cho gia đình chúng con,/ được ơn hoán cải/ biết lấy Lời Chúa/ làm kim chỉ nam xây dựng đời sống gia đình./ Amen.

vietnam pottery,cua sat vung tau

Chia sẻ Tin Mừng