BREAKING NEWS
GMT+2 04:06
CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA – NĂM A (23/04/2017)
Gio-an đoạn 20, câu 29: “PHÚC CHO NHỮNG AI/ ĐÃ KHÔNG THẤY MÀ TIN”.
Lạy Chúa Giêsu,/ mầu nhiệm chiến thắng sự chết và sống lại/ là công trình vĩ đại của lòng thương xót Chúa dành cho chúng con;/ xin cho gia đình chúng con/ luôn vững bước trong niềm tin và hy vọng nơi Chúa./ Amen.

vietnam pottery,cua sat vung tau

Chia sẻ Tin Mừng