BREAKING NEWS
GMT+2 11:13
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM C (23.10.2016)
Lu-ca đoạn 18, câu 13: “LẠY CHÚA,/ XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ CÓ TỘI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ con là kẻ yếu hèn tội lỗi/ và những gì con có đều do ân ban của lòng Chúa xót thương,/ xin cho con biết tìm đến Chúa với lòng khiêm nhượng phó thác./ Amen.

vietnam pottery,cua sat vung tau

Loan Báo Tin Vui

Loan Báo Tin Vui

Loan Báo Tin Vui (Chúa Nhật Truyền Giáo)       Con sinh ra trong vòng tay Giáo Hội, được trở thành chi thể Đức Kitô. Được tham gia vào sứ mạng tông đồ...

banner-dc-thomas2
banner-dc-pho
Lịch Hành  Hương Năm Thánh  Lòng Thương Xót
giaohat-baria
giaohat-binhgia
giaohat-longhuong
giaohat-vungtau
giaohat-xuyenmoc
BANNER---HIEP-THONG
banner-giole
button-download-tailieu