Gx. Hòa Sơn: Cử hành Tuần Đại phúc

Gx. Hòa Sơn: Cử hành Tuần Đại phúc

Gx. Hòa Sơn: Cử hành Tuần Đại phúc *** Từ chiều ngày 04.7.2020 đến tối ngày 10.7.2020, cộng đoàn Giáo xứ Hoà Sơn (Hạt Xuyên Mộc) đã sốt sắng tham dự c

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý