Trốn tìm

Trốn tìm

TRỐN TÌM WHĐ (07.09.2023) – “Lạy Thiên Chúa của Israel, lạy Đấng Cứu Độ, Ngài quả thật là Thiên Chúa ẩn mình” (Isaia 45,15). Có bao giờ Thiên Chúa dườ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý