Một trận chiến vì yêu thương

Một trận chiến vì yêu thương

MỘT TRẬN CHIẾN VÌ YÊU THƯƠNG WGPXL (31.7.2021) – Sau những buổi tập huấn, chiều ngày 28/7, các nữ tu nhóm Tu sĩ thiện nguyện tham gia chống dịch

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.