Trải nghiệm Mùa Vọng cách trọn vẹn

Trải nghiệm Mùa Vọng cách trọn vẹn

TRẢI NGHIỆM MÙA VỌNG CÁCH TRỌN VẸN WHĐ (07.11.2022) – Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi chúng ta dùng, hoặc nghe cụm từ: “mất nửa đời người!”

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.