Thân xác: Giữa tôn vinh và khinh thị

Thân xác: Giữa tôn vinh và khinh thị

THÂN XÁC GIỮA TÔN VINH VÀ KHINH THỊ 1/.Suy tư nhân học – Nhiều người vẫn còn nghĩ lầm rằng Giáo hội trong quá khứ đã không hiểu hay xem thường t

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý