Nguồn gốc tòa giải tội

Nguồn gốc tòa giải tội

NGUỒN GỐC TÒA GIẢI TỘI Tòa giải tội xuất hiện vào thế kỷ XVI. Thánh Carôlô Bôrômêô, mà Giáo hội mừng lễ vào ngày 4/11, là nguồn gốc của việc sử dụng t

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.