Thường huấn về căn tính linh mục

Thường huấn về căn tính linh mục

“THƯỜNG HUẤN VỀ CĂN TÍNH LINH MỤC” – MỘT ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG CUỘC ĐÀO TẠO LINH MỤC TRƯỚC THỰC TRẠNG LẠM DỤNG TÍNH DỤC WHĐ (25.10.202

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.