THƯ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2018

THƯ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2018

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA _________________________________ 227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu  (254) 3737 873 Số: 127-17/TGM     

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý