Mùa vọng: Thời gian của khổ chế

Mùa vọng: Thời gian của khổ chế

MÙA VỌNG: THỜI GIAN CỦA KHỔ CHẾ WGPNT (03.12.2021) – Tất cả chúng ta đều biết mùa Vọng (Advent) có nghĩa là đến và chuẩn bị. Tôi muốn mời bạn cù

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý