Khi con đau khổ, Thiên Chúa ở đâu?

Khi con đau khổ, Thiên Chúa ở đâu?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 42: KHI CON ĐAU KHỔ, THIÊN CHÚA Ở ĐÂU? Hỏi: Nếu Thiên Chúa tốt lành, tại sao Ngài lại để khổ đau xảy ra

Xem tin

Thiên Chúa ở đâu trong trái tim tôi?

Thiên Chúa ở đâu trong trái tim tôi?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 35: THIÊN CHÚA Ở ĐÂU TRONG TRÁI TIM TÔI? Hỏi: Thiên Chúa có vị trí nào trong trái tim và mối quan tâm củ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.