Thập giá và phục sinh

Thập giá và phục sinh

THẬP GIÁ VÀ PHỤC SINH WHĐ (15.04.2024) – “Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Ngài vẫn yê

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý