Ngày 04-10:  Thánh Phanxicô Assisis

Ngày 04-10: Thánh Phanxicô Assisis

Ngày 04-10 Thánh Phanxicô Assisis (1181 – 1226) *** Thánh Phanxicô sinh tại Assisi, miền Umbria, năm 1181. Ong Phêrô Bernadone là một thương gia

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý