Con và thánh giá

Chúa nằm trên thánh giá Cơn đau dài đơn côi Gánh hết bao tội đời Hơi tàn trong cay đắng Chúa nằm cơn trưa nắng Khát giọt lệ tình yêu Mênh mang thoáng

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý