Tháng hoa và Sám hối

Tháng hoa và Sám hối

Tháng hoa và Sám hối  *** Tháng năm hằng năm, Giáo Hội Việt Nam có thói quen tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ. Thói quen tốt đẹp đó vẫn sống động qua nhữn

Xem tin

Tháng 5 – Tháng Hoa kính Mẹ Maria

Tháng 5 – Tháng Hoa kính Mẹ Maria

Tháng 5 – Tháng Hoa kính Mẹ Maria  *** Mỗi năm, Tháng Hoa, tháng Giáo Hội dành để tôn kính Mẹ Maria, lại trở về với chúng ta như một dịp đẹp và thuận

Xem tin

Tâm Tình Tháng Hoa

Tâm Tình Tháng Hoa

Tâm Tình Tháng Hoa  *** Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Mẹ có một truyền thống lâu dài trong đời sống đức tin của người Kitô hữu nói chung và người tí

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý