THƯ RAO TIẾN CHỨC LINH MỤC

THƯ RAO TIẾN CHỨC LINH MỤC

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA ————————————————————————— 227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu (64) 3 73 78 73 Số : 108-19/TGM Bà Rịa, ngà

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.