Sống bác ái

Sống bác ái

SỐNG BÁC ÁI WGPVL (07.6.2022) – Dành ít phút ngồi nhìn lại, tôi thấy mình dường như thích nhận hơn là cho. Đôi lúc được người này người nọ cho h

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý