Sinh nhật Đức Maria: CÁM ƠN MẸ

Sinh nhật Đức Maria: CÁM ƠN MẸ

LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ CÁM ƠN MẸ *** Lễ Sinh nhật Đức Mẹ ngày 8 tháng 9; đúng 9 tháng sau lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 8 tháng 12. Ngày Đức Trinh

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý