Phim ảnh “đen” và tội dâm dục

Phim ảnh “đen” và tội dâm dục

Phim ảnh “đen” và tội dâm dục *** Phim ảnh “đen” có liên quan rất gần với tội dâm dục, điều mà Chúa Giêsu cấm ngặt qua giới răn thứ sáu. Đ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý