Phanxicô, Vị Giáo Hoàng Của Thời Đại

Phanxicô, Vị Giáo Hoàng Của Thời Đại

Phanxicô, Vị Giáo Hoàng Của Thời Đại Giống như thời các ngôn sứ trong Cựu ước, ở mỗi giai đoạn của lịch sử Giáo Hội, Thiên Chúa lại gửi đến những vị l

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.