Phân định và hành động theo DOCAT

Phân định và hành động theo DOCAT

PHÂN ĐỊNH & HÀNH ĐỘNG THEO DOCAT WHĐ (21.9.2020) – “Người trẻ đang gặp những khó khăn khiến họ khó thực hiện các lựa chọn thực sự trong đời”. Đây

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.