Hai nhân vật Giuse trong Kinh Thánh

Hai nhân vật Giuse trong Kinh Thánh

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 38: HAI NHÂN VẬT GIUSE TRONG KINH THÁNH https://www.youtube.com/watch?v=xGmMRlv-dJ0 Hỏi: Tin Mừng thánh

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý