Ngọn đèn chầu

Ngọn đèn chầu

NGỌN ĐÈN CHẦU Vài tháng nay, tại thành phố này, Chuông nhà thờ im tiếng, cửa chính nhà thờ luôn đóng kín. Giáo dân, nhất là các cụ già, đến nhà thờ, t

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý