Năm Thánh Giuse: Xin ơn hoán cải

Năm Thánh Giuse: Xin ơn hoán cải

NĂM THÁNH GIUSE: XIN ƠN HOÁN CẢI Linh mục Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Rôma, 10.03.2021 WHĐ (10.03.2021) – Mục đích của việc thiết lập năm biệt

Xem tin

Tháng Thánh Giuse trong Năm Thánh Giuse

Tháng Thánh Giuse trong Năm Thánh Giuse

Tháng Thánh Giuse trong Năm Thánh Giuse José Miguel Carrera Người mà chính Thiên Chúa gọi là “cha”, vị thánh đáng kính trong số các thánh. Tháng Thánh

Xem tin

Năm Thánh Giuse đã mở

Năm Thánh Giuse đã mở

NĂM THÁNH GIUSE ĐÃ MỞ WHĐ (01.03.2021) – Năm Thánh Giuse đã được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mở. Chúng ta tận dụng thời gian quí báu này đến với

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.