07.05.2024 – Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

07.05.2024 – Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

07.05.2024 – Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh Lời Chúa: Ga 16,5-11 “Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô th

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý