Chân lý và lòng thương xót

Chân lý và lòng thương xót

Chân lý và lòng thương xót *** CÔNG LÝ, SỰ MỞ RỘNG VÔ BIÊN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT Đức giáo hoàng Phanxicô đã mở Năm Thánh Lòng Thương Xót, bắt đầu vào ng

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý