Linh mục với giáo dân

Linh mục với giáo dân

LINH MỤC VỚI GIÁO DÂN WGPHN (09.01.2022) – Trong tuần tĩnh tâm linh mục, một người anh em cùng lớp với tôi đã tâm sự với tôi rằng nhiều lúc anh

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý