Linh mục trao gì cho dân chúng?

Linh mục trao gì cho dân chúng?

LINH MỤC TRAO GÌ CHO DÂN CHÚNG? WGPKT (24.7.2021) – Trong sa mạc, ông Mô sê lại bị dân ta thán vì thiếu thốn lương thực, ông kêu xin Chúa, và Ch

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.